Bir ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, dışa bağımlılığın azaltılmasında, öz sermaye kullanımıyla ekonomik ilerlemenin sağlanmasında asıl pay sahibi olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler yani kısa adıyla KOBİ’lerdir.

Bir ülkenin ekonomisinin ve kurumsal yapısının küreselleşen dünya ekonomisinde yer sahibi olması, çevre ekonomiler ile sağlıklı bağlar ve iş birlikleri kurmasının olmazsa olmazı güçlü ve faal Kobi’lerdir zira KOBİ’ler kendi bünyelerinde ulusal ve uluslararası ticaret faaliyeti yürütürken aynı zamanda büyük kurumların ulusal ve uluslararası faaliyetlerinin de destekçisi konumundadırlar. Fason üretim, yan sanayi ve montaj sanayi bu işleyişin en somut örneklerindendir.

Bu nedenlerle, KOBİ’lerin ekonomideki faaliyetlerini ve rekabet güçlerini arttırmak kısacası yoğun rekabet ortamında, daha büyük işletmelere göre kısıtlı olan imkanlarıyla ayakta kalmalarına destek olmak için 1990 yılında devlet eliyle KOSGEB kurulmuştur.

KOSGEB üyesi konumundaki KOBİ’lere genel destek programı kapsamında birçok alanda finansal destek sunmaktadır. KOSGEB’in sunduğu destekler sayesinde KOBİ’ler yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılabilmekte, tanıtım faaliyetlerinde bulunabilmekte, nitelikli eleman istihdamı yapabilmekte, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanabilmekte, verimlilik projeleri, sınai mülkiyet ve belgelendirme gibi alanlarda destek bulabilmektedirler.

Bu alanlardaki KOSGEB destekleri şahsi ve kamusal katılım şeklinde tezahür eder. Yani KOBİ yer alacağı etkinliğin belli bir oranını kendi karşılarken, kalan oran için devlet desteğinden yararlanır. Devletin vereceği destek, yer alınacak faaliyete ve KOBİ’nin bulunduğu bölgeye göre farklılık göstermekle birlikte genel itibariyle %50 ile %70 arasında farklılık göstermektedir.

Bunların haricinde KOSGEB kanalıyla, KOBİ’lere, bir projelendirme ortaya koymak kaydıyla geri ödemesiz veya geri ödemeli fakat faizsiz KOBİ kredisi olanağı da verilmiştir. KOBİ kredisi başvurularında projelendirme desteği almak çok önemlidir.

KOSGEB için destek kredisiyle devlet desteği sağlanacak olan KOBİ’ler kapasite raporları, faaliyet raporları, ithalat veya ihracat hacmi ve üretim raporları ışığında belirlenir. Her ne kadar kredi için başvuru esnasında sunulması gereken KOSGEB formları matbu formlar olsa da bu formlarda kullanılacak detay bilgilerin bina edilmesi için profesyonel destek şarttır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir