KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirmek ve onları piyasada diğer büyük işletmeler ile rekabet edecek seviyeye getirmek amacıyla yola çıkan bir kuruluştur. Kobiler için büyük bir fırsat olan bu kuruluş son yıllarda verdiği desteklerle Türkiye ekonomisi için oldukça geniş bir pazar da açmış bulunmaktadır. Sadece Türkiye içinde değil, aynı zamanda küresel piyasalarda da küçük ve orta ölçekli işletmelerin söz sahibi olması açısından KOSGEB, oldukça büyük önem taşımaktadır.

KOSGEB’in kuruluş olarak en büyük amaçlarından biri şüphesiz olarak kobilerin kendini küresel rekabette de kanıtlamasını sağlamaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için de kobi destek kredileri adı altında bir yatırım gerçekleştirmektedir. KOBİ destek kredileri ile küçük ölçekli işletmelerin ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması, piyasa koşullarına ayak uydurabilmesi ve istihdamın arttırılması amaçlanmaktadır. KOSGEB destek kredilerine başvuran ve bu kredileri almaya hak kazanan işletmeler hedeflerine ulaşırken ekonomi ile ilgili problemleri düşünmeyecek ve tamamen iş geliştirme amaçlı üretim yapabilecektir.

KOSGEB destek kredileri, işletmelerin ihracat yaparken, üretim standartlarını arttırırken ve istihdam sağlarken alacakları kredilerin faiz ödemelerini desteklemeyi amaçlar. Alınacak kredilerin yatırıma, istihdama ve işletme sermayesine yönelik kullanımı KOSGEB açısından ayırt edici özellik olmaktadır. Bu nedenlere bağlı alınan kredilerde KOSGEB, üst limiti belirlenmiş faiz giderlerinin desteklenmesini sağlamaktadır. KOSGEB’in 2016 itibariyle kredilerde kobilere verdiği destek üst limiti 300.000 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle kobilerle yapılacak anlaşmalarda kredi kullanımı usul ve şartları KOSGEB tarafından belirlenmektedir.

KOSGEB destek kredileri kullanılmasında öncelikli şartlardan biri de; kredi kullanılacak olan bankanın şubeleridir. Yerli ya da yabancı ortaklı bankalardan alınacak kredilerde bankanın Türkiye’de bir şubesinin bulunması şartı aranmaktadır. Alınacak kredinin 48 ayı geçmeyecek şekilde geri ödeme planı olması gerekmektedir. KOSGEB ve kredi kullandıracak banka arasında vade, faiz ve dönem koşulları ortak protokollerle belirlenmektedir.

KOSGEB destekli KOBİ kredileri tüm küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından oldukça önemli bir destektir. İşletmesini büyütmek isteyen, ya da sıfırdan bir işletme sahibi olmak isteyen tüm işletmeler bu kredi desteğinden faydalanabilir. Ortak amaç Türkiye ekonomisin, istihdamın artırılmasına ve ihracata yönelik üretime destek olmaktır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir