Türkiye’de bireysel kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi kredi ürünleri kullanan ve kefillikten dolayı kredi bağlantısı olan tüketicilerin ödeme performansları 1995’ten beri Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından kayıt altına alınıp, kuruma üye olan kurumlara düzenli olarak raporlanmaktadır. Son yıllarda kurulan özel bir kurum aracılığıyla da kişilerin kredi notlarını ve detaylarını öğrenebilmesi sağlanmıştır. Hatta kişilerin izin vermesi durumda 3. Şahıs ve kurumlarla da bu bilgiler paylaşılabilmektedir.

Sistemden kısaca bahsetmek gerekirse; üye kuruluşlar kredili müşterilerinin ödeme performanslarını kredi kayıt bürosuna raporlamakta, toplanan tüketici ödeme performansları kişi bazlı olarak  KKB raporları haline getirilerek kuruma üye olan tüm finansal kurumlara dağıtmaktadır.

KKB raporları, finansal piyasalarda yaygın olarak bankalar tarafından kullanılmaktadır. Kredi kayıt bürosundan kişi bazlı bilgileri alan bankalar ise kendi risk algılarına göre her müşteri için bir kredi notu üretmektedirler. Bundan dolayı her bireyin -birbirinden çok farklı olmamakla birlikte- bankalardaki kredi notunda farklılıklar görülebilmektedir.

Bireysel kredi ürünlerini kullanan müşteriler, ödemelerini aylık düzenli şekilde yapmakla yükümlüdürler. Ödemelerini aylık düzenli şekilde yapmayan müşterilere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen oranlarda gecikme faizi uygulanır.

Fakat düzensiz ödemeler sonucu müşteriye uygulanacak tek yaptırım gecikme faizi değildir. Kredili ürün gecikmelerinde diğer önemli bir konu maddi bir kayıp olmamakla birlikte müşterinin gelecek dönemlerde kredi kullanımını etkileyecek olan, kredi notunda düşüşlere de neden olmaktadır. kötü kredi notuna sahip müşteriler, kredibilite yetersizliklerinden dolayı -tek yeterli sebep kredi puanı olmamakla beraber- bankalar tarafından kredi taleplerinin olumsuz sonuçlanmasına maruz kalabilirler.

Kredinin notunun görüntülendiği KKB raporlarında ortalama geçmiş 5 yıla kadar olan kredi ödeme performansları görüntülenmektedir. Gecikmeler sonucu düşen kredi notu, ilerleyen dönemlerde yapılan düzenli ödemelerle tekrardan yükselebilir.

Fakat gecikmelerin sayısı birden çok ve farklı ürünlerde olması durumunda kredi puanın tekrar yükselmesi zaman almaktadır. Ayrıca 3 dönem ödeme yapılmaması durumu, ilgili kredi ürününün sonlandırılıp, takibe atılarak, kredi puanın sıfırlanmasına neden olmaktadır. Böyle bir duruma maruz kalan bireyler uzunca bir süre kredili bir ürün kulllanamaktadır. Kötü kredi notu, halk arasında “kırmızı çizgi yemek” tabiri ile ifade edilmektedir.

Kredi notu düşüşüne maruz kalmamak için kredileri vade gününe kadar ödemek, ödemenin tamamı yapılamamasa bile kredinin o ayki faizini geçecek tutarda kısmi ödeme yapılması, kredi kartı ve kredili mevduat ürünlerini ise son ödeme tarihinde en azından asgari ödemesini yapmak yeterlidir. Bu kredi ürünlerinde yapılan bir günlük gecikme dahi sistem tarafından bir aylık gecikme olarak kayıtlara düşmektedir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir