Banka ve kredi veren diğer kurumlardan kredi çekilmesi halinde çeşitli kuralları ve şartları oluyor. En çok sağlanması istenen şart ise kefil bulmak oluyor. Kişiler birbirinin borcunu zamanında ödeyeceğine inandığını dair o kişiye kefil olabiliyor.

Ancak kefil olarak ne gibi sorumluluk altına girildiğini de bilmek gerekiyor. Kredi borcuna kefil olmak krediyi veren kuruma karşı bu borcun asıl borçlusun alınamaması durumunda o borcu ödeyeceğine dair söz vermek oluyor.

Bu durumda da çeşitli nedenlerden dolayı borcun ödenmemesi ya da tahsis edilememesi halinde bu borç yükümlülüğü kefil olan kişiye geçebiliyor.  Kefil istenen durumlarda bu borcu daha sonra tahsis etme konusunda kredi veren kurumlar vermiş oldukları parayı güvence altına almak istiyorlar.

Kefil Kredi Borcunu Ödemek Zorunda Mı?

Kefil olmanın getirdiği sorumluluklar tam anlamı ile biliniyor mu? Bu konu da en çok merak edilen ise kefil kredi borcunu ödemek zorunda mı? Kredi borcuna kefil olmak o borcu ödeme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor.

Asıl borçlunun borcunu hiçbir şekilde ödenmemesi halinde, kefil olan kişi o borcu ödeme durumunda kalıyor.  Zaten banka kişinin geliri üstüne çıkan kredi borçlarında ve kredi kartı borçlarında kefil istiyor. Kefil istenen bu durumda da kefilin yükümlülüğü daha net bir şekilde anlaşılıyor.

Kefilin Rücu Hakkı

Kefil olan kişi bu kişinin o borcu ödeyeceğine inandığını ve aksi taktirde de kendisi ödeyeceğini kabul ettiği şeklinde kefil oluyor. Kefil olunan borcun tamamını kefil ödemek durumunda kalabiliyor. Ancak kefilin rücu hakkı da bulunuyor.

Kredi borcuna kefil olmak ile yüklenilen bu borcu asıl borçludan talep etme hakkı bulunuyor. Bu da kefilin zarar etmesini engellemiş oluyor. Kefil istenen kredi ve kredi kartı taleplerine kefil olan kişi, o borcu ödemiş olsa dahi, ödediği tutarı gerçek borçludan rücu edebiliyor. Hukuk yolları ile o parayı talep etme hakkına ise rücu hakkı deniliyor. Bir başka deyişle ile banka veya diğer kurumların vermiş olduğu kredinin borcunun alacak hakkı kefile  geçmiş oluyor da denilebilir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir