Bankalar tarafından sağlanan kredi ve kredi kartı imkânından pek çok insan faydalanmaktadır ve bu rakam günümüzde ülkemizde milyonlarca insana ulaşmıştır. Bankalar tarafından sağlanan kredi ve kredi kartlarında müşterilerden hesap işletim ücreti, dosya masrafı ve kredi aidatı gibi pek çok düzenleme ile ücret kesilmektedir. Müşteriler ise kesilen bu ücretlerin peşine düşerek gerekli araştırmaları yapmıştırlar. Bu araştırmalar neticesinde günümüzde büyük bir yankı uyandıran kredi kartı aidatlarının ödenmesinin önüne geçilmiştir.

Kredi Karı Aidatları Geri Alınır Mı?

Kredi kartı aidatları bankalar tarafından müşterilerden belirli dönemler arasında kesilmektedir.  Kredi kartı aidatı, kredi kartı kullanımınıza, kredi kartınızın limitine ve bunun gibi birçok etkene bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Bankalar müşterilerinden kredi kartı aidatı adı altında kesmiş oldukları ücretlerden oldukça çok kar elde etmektedir. Bu durum banka müşterileri tarafından kabul edilemez bir hale gelmiş ve bir kredi kartı kullanıcısı tarafından dava açılmıştır.

Açılan bu dava neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesince bankalar tarafından kesilen kredi kartı aidatlarının hukuksuz olduğu ve kredi kartı aidatı adı altında kesilen ücretlerin geçmişe dönük olarak alınabileceği vurgusu açıkça belirtilmiştir. Böylece birçok kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren bankalara ödenen kredi kartı aidatının geri alımına ilişkin olay hukuki olarak güvence altına alınmıştır. Bunun yanı sıra Tüketici Korunması Hakkında Kanuna istinaden Bankacılık ve Denetleme Kurulu (BDDK) da kredi kartı masraflarına ilişkin olarak bir yönetmelik çıkarmış ve bu konuyu net bir hale getirmiştir.

Kredi Kartı Aidatlarının İadesi Nasıl Talep Edilir?

Bankalar açılan davalar ve verilen emsal niteliğindeki kararlar ile yönetmelikler neticesinde kesilen masraf uygulamalarını düzenleyerek kredi kartı aidatlarında değişikliğe gitmişlerdir. Kredi Kartı Aidatlarını, kredi sahibi olduğunuz bankalara vereceğiniz bir dilekçe ile talep edebilirsiniz. Bankanız kredi kartı aidatının iadesine ilişkin dilekçenizi ilgili komisyon tarafından inceleyerek tarafınıza olumlu ya da olumsuz olarak dönüş sağlayacaktır.

Bankanız tarafından sağlanan dönüş olumlu ise kredi kartı aidatı adı altında kesilen masraf tarafınıza iade edilecektir.  Eğer dilekçe ile başvurunuz olumsuz olarak sonuçlanırsa hukuki anlamda hakkınızı aramanız gerekmektedir. Bunun için ilk olarak ikametinizde bulunan mülki amirlik (Kaymakamlık – Valilik) bünyesinde yer alan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilirsiniz.  Tüketici Hakem Heyeti tarafından dilekçeniz 3 (üç) ay içerisinde sonuçlandırılacaktır. Tüketici Hakem Heyetlerince kredi kartı aidatının iadesine yönelik dilekçeler genellikle kredi kartı kullanıcılarının lehine yönelik sonuçlandırılmaktadır.

Kredi Kartı Aidatı İadesi Talep Dilekçesi Örneği

 

………………. KAYMAKAMLIĞI/VALİLİĞİ

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                                      TARİH …/…./20…

Şikâyet Eden           : Buraya kendi isminizi, soyisminizi ve T.C. Kimlik numaranızı yazın.       

Şikâyet Edilen        : Buraya kredi kartı aidatı isteyeceğiniz banka ismini- şube kodunu ve adresini yazınız.

Konu                         : Haksız Kesilen Kredi Kart Aidat Ücretinin İadesi Talebi Hk.

 

1- ……………. Bankasına ait ……… Kart ve ……… İban numaralı kredi kartı kullanıcısı ve müşterisiyim. Kredi kartımın …/…/20… tarihli hesap ekstresi ile geçmiş dönemlere ait hesap ekstrelerini kontrol ettiğimde kredi kart üyelik aidatı ücreti adı altında tarafıma hesap ekstresinde belirtilen  ….00 TL tutarında birçok kez borç tahakkuk ettirilmiştir ve bu ücret tarafımdan tahsil edilmiştir.

2- Banka ile aramızda yapmış olduğumuz kredi kartı alımına dair sözleşmede kart ücreti alınacağı beyan edilmiş ve belirtilmiş ise de Tüketicinin Korunması hakkındaki yasanın 6. Maddesi uyarınca banka tarafından yapılan bu sözleşme; Benimle müzakere edilmeden önce hazırlanmış ve standart olarak tüm kullanıcılara sunulan bir sözleşmedir. Bu husus incelendiğinde açıkça görülebilmektedir. Benimle şartları müzakere edilmeden yapılan bu sözleşme de kredi kart üyelik ücreti ödenmesine dair tek taraflı haksız bir madde konulmuştur. Bu konuda Yargıtay 13. Hukuk Dairesince verilen emsal kararlar bulunmaktadır. Bu kararlar neticesinde kart ücretinin hukuksuzluğu meydana çıkmıştır.

3- Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerle tarafımdan haksız bir şekilde tahakkuk ettirilmiş olan …,00 TL tutarındaki kredi kart üyelik ücretinin tarafıma iade edilmesini arz ve talep ederim. …./…./20..

(imza)

ADI SOYADI

Adres            : Buraya kendi ikamet adresinizi yazın.              

GSM              : Buraya kendi cep telefonu numaranızı yazın.  

Ekler:

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Banka Hesap Bilgisi
  • …/…/200… son ödeme tarihli hesap ekstresi

 

Not: Yazımızda belirtmiş olduğumuz Yargıtay kararından emsal olması amacıyla bir suret temin ederek dilekçenize ek yapabilirsiniz.

Not1:Dilekçenizde belirtmiş olduğunuz kredi kardı aidatı altında hesap ekstresinde gösterilen ve kesilen tutarın geçmiş yıllara ait kesimine ilişkin belgeleri de dilekçenize ekleyebilirsiniz.

Kredi Kartı Aidatı Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Bankalara yapmış olduğunuz ve tarafınızdan haksızca kesildiğini düşündüğünüz Kredi kartı aidatı talebinizi ilk olarak bankanız tarafından belirlenen komisyonca incelenmektedir. Bu süreç yaklaşık olarak bir ya da iki hafta kadar sürmektedir. Bu süreç içerisinde talebiniz onaylanmadığı takdirde Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzu konu talebiniz Tüketici Hakem Heyeti tarafından yaklaşık 3 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir