Mevcut yasalar dikkate alındığında ve bankaların kredi kartı borçlarının tahsilinde uyguladığı yöntemler dikkate alındığında kredi kartı borçlarının ödenmemesi durumunda zamanaşımına uğrayarak silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen bir banka müşterisine bankalar doksan gün süre tanıdıktan sonra gerekli yasal işlemleri başlatarak hukuki yollarla borçlarını tahsil etmektedirler.

 Önce İcra Takibi Başlatılır

Kredi kartı borçlarının doksan gün boyunca ödenmemesi durumunda banka avukatları icra mahkemelerine açtıkları davalar ile borcun ödenmesi için borçlulara ihtar çıkartmaktadırlar ve böylece icra takibi başlatırlar. İcra takibi süresi haciz vesikası alınması ile birlikte yirmi yıla kadar uzayan bir süreci kapsamaktadır. Bu sürecin her yıl yenilenmesi halinde ise bu yirmi yıllık süre sürekli olarak uzatılabilmektedir. Bu durum dikkate alınırsa kredi kartı borcunun zamanaşımına uğraması gibi bir durum pek söz konusu değildir. İcra takibi ile tahsil edilemeyen kredi kartı borçlarının tahsili için haciz yoluna gidilmektedir.

İcra Takibi Ardından Haciz İşlemi Yapılır

İcra takibi başlatan banka avukatları bu yolla tahsil edemedikleri banka alacaklarını alabilmek için borçlu aleyhinde haciz kararı çıkartabilmektedirler. Kredi kartı borçlarına karşılık menkul ve gayrimenkullere konulmak üzere iki ayrı tipte haciz işlemi yapılabilmektedir. Banka hesapları ve menkul değerlere konulacak haciz işlemi son kanun değişikliklerine göre 6 ay, gayrimenkul işlemlerine konulacak haciz işlemi ise 1 yıl içinde haciz edilen mal ve değerlerin satışı gerçekleştirilerek tamamlanması gerekmektedir. Bu süre sonunda haciz yenilenmezse haciz otomatik olarak kalkmaktadır.

Kredi kartı borçlarında haciz kararlarının çıkartılmasından önce icra takibi sırasında kredi kartı borçlusuna yeni ödeme planları sunulmaktadır. Bu planların kabul edilmesi halinde kredi kartı borcu yeniden yapılandırılmaktadır.

Yapılandırılan borcun geri ödenmesi sırasında borcun ödenmesinde tekrar sorun yaşanır ve borç tahsil edilemezse bankaların yeniden hukuki süreç başlatma hakkı bulunmaktadır. Eğer yeniden hukuki süreç başlatılacak olursa banka müşterisi ile yeniden yapılandırma yoluna gidebileceği gibi direk haciz kararı çıkartarak borcun tahsili yoluna da gidebilir. Bu durum borçlu ile banka arasında yapılacak anlaşmaya bağlıdır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir