KREDİ NOTU NEDİR ?

Kredi notu, kredi kayıt büroları tarafından hazırlanan bir rapordur. Kişilerin geçmişten günümüze bankalarla çalışma alışkanlıklarını ve davranışlarını inceler. Bankalarla yapılan bireysel kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı, maaş avans hesabı gibi hesapları inceleyerek kişilerin risk durumlarını analiz eder. Kredi notu ile kişinin borç ödeme disiplin yapısı ortaya çıkar. Borçları ödeyebilme ve ödeyememe durumları sayısal ifadelere dönüştürülür. Böylece finans kurumları kredi başvurusu yapan kişileri bu nota göre değerlendirir. Kredi puanı düşük olan kişinin kredi cevabına ret, kredi puanı yüksek olan kişinin kredi cevabına evet yanıtını verir.

Kredi notu 0 ile 1900 bandı arasında değişir. 0 en riskli grubu ifade ederken 1900 en risksiz gurubu ifade eder. Puan düştükçe kişinin kredi alma ihtimali azalır. Kredi notu yükseldikçe kredi talebinin olumlu sonuçlanma ihtimali yükselir. Kredi notu 4 ana başlıktaki performanslar ölçülerek oluşturulur. Bireysel kredi ve kredi kartı ödeme alışkanlıkları % 30luk kısmı etkiler. Mevcut hesap ve borç durumu % 25 oranında etkiler. Yeni kredi arayışı % 20 oranında etkiler. Kredi kullanım yoğunluğu % 15 oranında etkiler. Diğer unsurlar ise % 10unu oluşturur.

Kredi notu bankalarla olan ilişkinizin analizi ile ortaya çıkar. Kredi kartlarınız, kullandığınız kredileri ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz kredi notunuzu belirler. Kredi notu en riskli, orta riskli ve iyi olmak üzere 3 şekilde sınıflandırılır. Kredi notu 900 altında olan kişiler yüksek risk taşıdığı için bankalar kredi vermek istemez. En ideal kredi notu 1200 ve üstüdür. 1500 ve üstü puana sahip olan kişiler çok rahat kredi alabilir.

Bankalarla hiçbir ilişkiniz yoksa kredi notunuz 0 olarak görülür. Bankalarda hesabınız yoksa, kredi kartınız hiç olmadıysa, kredi çekmediyseniz ve nakit avans, maaş avans hesabı kullanmamışsanız kredi notunuz 0 olarak görülür. Banka ile hiçbir ilişkisi olmayan kişiler de kredi çekerken zorlanır. Bankalar sizi yeterince tanımadığı için sizi inceleyemedikleri için kredi vermeye yanaşmazlar.

Bankalar tarafınca o güne kadar olan, finans açısından bütün geçmişinize toplu olarak bakılan ve analizler sonucunda meydana çıkan bir sistem notuna denir. Ülkemizde bunu ortak bir kuruluş olan Kredi Kayıt Bürosu belirlemektedir. Karşınıza çıkarılan bu puanlama sistemi kuruluşlara belirlenmiş ücretler şeklinde verilmek koşulu ile kabul edilir.

Türkiye içerisindeki bazı finans kuruluşları her ne kadar işi kolaya dökmek isteyip kendi kredi notlarını kendileri belirlemeye çalışmış olsalar dahi işin bir kısmında KBB’ye tekrar başvurmak zorunda kalırlar. Bunun nedeni ise müşterilerin özelindeki tüm verilere ulaşamadıkları içindir. Sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de bu sistem mevcuttur. Üstelik bireysel durumlar dahil olmakla beraber büyük holdinglere hatta devletlere bu tip puanlar veren uluslararası çalışan kuruluşlar da bulunmaktadır.

Kredi notunun oluşmasında ki en büyük etken bankalar tarafından sağlamış olduğunuz kredilerin ödeme geçmişidir. Bunu daha açık bir şekilde anlatmak gerekirse bankalar tarafından sağlanan kredileriniz ile ilgili herhangi bir borcunuzun olup olmadığı, ödemelerinizi düzenli yerine getirip getirmediğiniz, hakkınızda icra takibi gibi yasal bir işlem yapılıp yapılmadığı gibi birçok husus yer almaktadır. Kredi notu hesaplanırken kredi ödeme düzeninizin etkisi yaklaşık olarak %40’tır.  Kredi borçlanmanızın etkisi de yaklaşık olarak ödeme düzeni yüzdesi kadardır. Bu iki etken dışında kalanlar ise kredi notunuzun oluşmasında diğer paya sahiptirler.

KREDİ NOTU NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Kredi notu sizin bankalara karşı karnenizdir.Bankalar kredi notuna göre kredi vermektedir. Kredi notu yüksek olan kişilerin kredi başvurusu hemen olumlu olarak sonuçlanırken, kredi notu düşük olan kişiler kredi çekerken kefil bulmaları gerekebilir. Kredi notu düşükse kefiliniz olsa dahi kredi çekemezsiniz. Kredinizin olumlu sonuçlanması için kredi notunuz önemlidir. Kredi notu bütün bankalarla yapmış olduğunuz ilişkilerin analizidir. Kredi kartı ödemeleriniz, ihtiyaç kredisi ödemeleriniz, nakit avans ve maaş avans ödemeleriniz takibe alınır.

Borcunuza ne kadar sadık olduğunuz tespit edilir. Ödemelerinizi düzenli olarak aksatmadan zamanında yapıyorsanız kredi notunuz yüksek çıkacak bankalardan kredi çekerken zorlanmadan çekeceksiniz. Ödemelerinizi aksattıysanız ve düzenli olarak ödeme yapmadıysanız kredi notunuz düşük çıkacak bankalar size kredi vermek istemeyecektir. Bankalar kredi notu olarak az riskli, orta riskli ve yüksek riskli olarak müşterilere not verir. Az riskli olan kişilerin kredisi hemen onaylanırken, yüksek riskli kişilerin kredisi genel merkez tarafından incelenir. Yüksek riskli kişilerden kefil istenir.

Kredi notunuzu bankalarınızın web site adreslerinin online sekmelerinden ya da fiziki şubelerinden rahatlıkla ve hızlıca öğrenebilmeniz mümkündür. Bankalar genellikle kredi notu öğrenme uygulamalarında müşterilerinden ufak tutarlarda belir bir ücret tahsil etmektedir. Bunun yanı sıra en çok bilinen findeks isimli uygulamadan da kredi notunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR ?

Kredi notu düşük çıkan ve kredi çekemeyen kişiler kredi notunu yükseltmek isteyebilir. Kredi notunun yükselmesi birden gerçekleşmez. İlk olarak kredi kartı borçlarınızı öderken asgari tutarı değil tüm borçları düzenli olarak ödemelisiniz. Yüksek limitli kredi kartının borçlanması kredi notunuzu yüksek oranda düşürür. Çünkü sistem sizin risklerinizin arttığını gösterir. Ödemlerinizi düzenli olarak yaptıkça risk durumunuz düşer ve kredi notunuz yükselmeye başlar.

Kredi ve kredi kartı dışında bankalar üzerinden yaptığımız fatura ödemeleri de kredi notumuzu etkiler. Faturaların zamanında ödenmesi kredi notunuzu yükseltir. Sürekli kredi talebinde bulunmak kredi notunuzu düşürür. Kredi kartı talebinde bulunmak ve ret cevabı aldığı halde ısrarla yeni taleplerde bulunmak puanlarınızı aşağı çeker. Takibe düşen kredi ve kredi kartları kredi puanınızı düşürür. Takibe alınan kredi ve kredi kartları 5 yıl boyunca risk tablosunda yer alır. 5 yılın sonunda risk raporundan çıkar. Kredi siciliniz temizlendiği zaman bankalarla ilişki kurup ödemelerinizi düzenli olarak yapmalısınız. Düşük limitli bir kart kullanıp düzenli ödemeler yaparak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

Kredi notunuzu yükseltmek istiyorsanız ilk olarak geçmiş dönemlerde bankalar arasında yaşamış olduğunuz problemleri düzeltmeniz gerekmektedir. Bu problemlerin başında ise kredi borçlarınız gelmektedir. Eğer herhangi bir bankaya kredi borcunuz var ise bunu kapatmanız sizlerin kredi notunuzun yükselmesinde büyük bir pay sahibi olacaktır. Ayrıca kredi sicilinizi düzeltmeniz ve ödeme düzeninize göre vade seçeneklerini tercih etmeniz kredi notunuzun yükselmesinde önemli bir paya sahiptir.

FİNDEKS KREDİ NOTU VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Findeks kredi notu değerlendirilmesi sırasında hem finans bakımından hareketlerinize bakılır hem de reel sektör üzerindeki harcama durumunuza bakılır. Bu da sizin genel olarak aslında kendi kendinize belirlemiş olduğunuz bir karne gibidir. Bankacılık sistemi de bu şekildeki puanlamanız karşılığında olası bir risk durumu ortaya çıkarır. Durum içerisinde sizin finansal konusundaki isteklerinizi değerlendirmeye alırlar veya almazlar. Sisteme bağlı bir şekilde hareket edilmiş olur.

Bankalar otomatik olarak gerçekleştirilen sistemler ile kredi almaya hükümlü olmayan kişileri direkt olarak elerler.Kredi notu 0 ile 1900 arasında değişir. Her puanın banka dilinde bir anlamı vardır. Bankalar kredileri bu puanları dikkate alarak verir ya da vermez. Kredi notunuz kaç olmalıdır?  Findeks içerisinde belirlenmiş olan aralıklar en riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi şeklinde değerlendirilir. Puanlama olarak da şu şekilde görünür;

 • En Riskli Grup: 0 ile 699 arası puana sahip olan kişileri kapsar.
 • Orta Riskli Grup: 700 ile 1099 arası puana sahip olan kişileri kapsar.
 • Az Riskli Grup: 1100 ile 1499 arası puana sahip olan kişileri kapsar.
 • İyi: 1500 ile 1699 arası puana sahip olan kişileri kapsar.
 • Çok İyi: 1700 ile 1900 arası puana sahip olan kişileri kapsar.

KREDİ NOTU ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR  ?

Kredi notunuzu yükseltmek için kredi notunu etkileyen faktörleri iyi bilmek gerekir. Kredi notunuzu etkileyen unsurları bilmek eve bu konuda dikkatli olmak kredi not performansınızı yükseltecektir. Kredi notunu etkileyen faktörler şunlardır:

1- Kredi Kart Ödemeleri: Kredi kart borcunuzun sürekli asgarisini ödüyorsanız kredi notunuz düşük çıkacaktır. Borç öderken borcun tamamını ödemek kredi notunuzu yükseltir. Kredi kartı borcunuzu son ödeme tarihinden önce ödemelisiniz. Ödemenin düzenli olması, zamanında yapılması ve eksiksiz yapılması kredi notunuzu olumlu etkiler. Kredi kartına takla attırmak tüm borcu ödeyip tekrar nakit avans çekmek kredi notunuzu düşürür.

2- Kredi Ödemeleri: İhtiyaç, konut ya da araç kredi çektiyseniz ödemelerinizi günü geçmeden zamanında ödemelisiniz. Gecikmeye düşen ödemeler sizin kredi notunuzu düşürür. Taksitlerin ödenmemesi, zamanında yapılmaması, eksik yapılması, ödemelerin aksatılması kredi notunuzu düşürür.

3-Bankalardaki mevcut borç durumu: Bankalardaki mevcut kredi borçlarınız kredi notunuzu etkiler. Borcunuzun fazla olması durumunda performansınız düşer. Borcunuz azaldıkça kredi notunuz yükselmeye başlar. Bankalardaki mevcut borçlar hesaplanırken çekilen krediler, kredi kartları, maaş nakit avans hesabı, taksitli krediler gibi tüm borçlar hesaplanır.

4- Mevcut Varlık Durumunuz: Bankalarda bulunan mevduat hesaplarınız kredi notunuzu etkiler. Borcunuz var ve bir bu kadar da bankada nakit paranız varsa kredi notunuz yüksek çıkar. Mevcut hesabınız ile borç durumunuz arasındaki makasa bakılarak kredi notu belirlenir. Bankada altın hesabı açmak, birikim hesapları kredi notunuzu yükseltir.

5- Borçların kredi limitine oranı: Borç ve limit oranı kredi puanını etkiler. Kredi limiti, kredi kartı ve nakit avans gibi tüm kredili ürünleri kapsar. Kredi limitiniz 5000 liraysa ve siz ay boyunca bu 5000 lirayı kullanıyorsanız bu sizde kredi puan düşüklüğüne neden olur. Kredi limitinizi tamamına yakın bölümünü her ay kullanmak sizde puan düşüklüğüne neden olur.

6- Ödeme tarihçesindeki olumsuzluklar: Son 5 yıl içinde ödemeleriniz incelemeye alınır. Ödemelerinizi zamanında yapmadıysanız sürekli aksatıp geciktirdiyseniz bu durum kredi notunuzu olumsuz etkiler ve puanınız düşük çıkar. Kredi karını sürekli geciktirdiyseniz kredi notunuz giderek düşer.

7- Gecikmeye düşen hesap sayısı: Dönem borçlarınızı üst üste ödememeniz ödemenizi gecikmeye düşürür. Gecikmeye düşen her borç kredi puanını aşağı çeker. Düzenli ödemeler kredi notunuzu yavaş yavaş yükseltir. Gecikmeye düşen hesap sayınızın artması sizi bankaların gözünde güvensiz biri yapar. Kredi puanınız iyice düşer ve hiçbir banka size kredi vermez.

8-Kredi Ödemeleri ve Kredi Kartı Ödemeleri: Bankadan çekmiş olduğunuz kredilerin ve kredi kartlarının ödemelerinin oranı %30’dur. Önceki dönemlerde başvurup da çekmiş olduğunuz kredilerin ve kullandığınız kredi kartlarının son ödeme tarihinden önce ödenmiş olması gerekir. Ödeme düzeni üzerindeki etkisi 3’te 1 olur.

9-Mevcut Olan Borç Durumu:  Toplam çıkarılan borç durumu ve hesaplarınızın hali hazırdaki geneline bakıldığında da oran %25 olur. 4’te 1 etki yaratır.

10-Yakın Zamanlı Krediler: Üst üste kredi çekip sürekli başvuru yapılmamalıdır. Keza %20’ye varan oranlarda kredi düşüşleri yaşanır.

11-Kredi Kullanım Oranı: Daha öncesinde kredi çekip kullanan kişiler hiç kullanmamış bireysel müşteri veya firmalara göre puanı daha yüksek çıkar. Bankalar finansal hareketlerinizi bu şekilde tespit ettiği için, kredi kullanmayan kişilerin %15 oranında notu daha düşüktür.

KREDİ ÇEKEBİLMEK İÇİN KREDİ NOTUNUZ KAÇ OLMALI ?

Kredi notunuz sizin finansal sicilinizdir. Bankalar size krediyi bu botu baz alarak vermektedir. Kredi notunuz düşükse banka size kredi vermez. Kredi çekebilmeniz için kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Kredi notunuz 0 ile 699 arası ise banka size kredi vermez. Bankadan kredi çekebilmek için en az 700 puana sahip olmanız gerekir.

700 ile 1100 arası puana sahipseniz bankaya kefil ve ipotek göstererek kredi çekebilirsiniz. Puanınız 1100 ile 1500 arasında ise az risk taşıdığınız için kredileri çok rahat kullanabilirsiniz. Bu puan arasındaki kişilerden banka kefil ve ipotek istemez. 1500 ile 1700 arasında krediler aynı gün içinde hemen sonuçlanır. 1700 ile 1900 puan arası kişiler en az riske sahip gurup olup anlık olarak kredi talepleri olumlu olarak sonuçlanır.

KREDİ NOTLARININ RENKLE İFADE EDİLMESİ

Kredi notları yeşil, sarı ve kırmızı renklerle ifade edilir. Her rengin bir anlamı vardır. Kredi notlarındaki renklerin anlamı şunlardır:

1- YEŞİL RENK: Bankaların en çok güvendiği tüketicileri ifade eder. Bu guruptaki kişilerin notu 1499 ile 1900 arasında değişir. Kredilerini düzenli ödeyen, borçlarını aksatmayan güvenilir müşteriler bu gurupta yer alır. Kredi başvuruları hemen anında olumlu olarak sonuçlanır. Bankalar bu guruba kredi vermeye can atar. Çünkü sorunsuz ödeme yapan müşterileri ifade eder. Kredi kartı başvuruları hemen olumlu sonuçlanır.

2- KIRMIZI RENK: Bankaların güvenmediği tüketicileri ifade eder. Bu guruptaki kişilerin puanı 0 ile 699 arası değişir. Kredilerini düzenli ödemeyen, ödemelerini aksatan ve ödemeyen müşterileri ifade eder. Bu kişilerin kredi başvuruları genelde bankalar tarafından ret olarak cevaplandırılır. Güven vermeyen müşteri tipleridir. Kredi kartı başvuruları olumsuz sonuçlanır. Büyük risk taşıyan guruptur.

3- SARI RENK: Az riskli orta sınıf gurubu ifade eder. 699 ile 1499 arası puana sahip olan kişilerdir. Kredi kartı, kredi borçlarını ödeyen guruplardır. Bu puana sahip olan kişiler kefil ve ipotek göstererek kredi çekebilirler.

KREDİ NOTUNU NASIL SORGULAYABİLİR VE ÖĞRENEBİLİRİZ ?

Kredi notunu bankaların online şubelerinden çok uygun fiyata öğrenebilirsiniz. Maaş aldığınız bankadan ücretsiz olarak kredi notunuzu öğrenebilirsiniz. Kredi notunu öğrenmek işbankasın da 8 liradır.  Kredi notunu öğrenmek için sms kanalını kullanabilirsiniz. 2018 yılında başlatılan bir uygulama ile Avea, vadofen ve Türkcell gibi operatörleri kullanarak sms kanalı ile kredi notunuzu öğrenebilirsiniz. Sms ile kredi notunu öğrenme bedeli 9 liradır. Sms kanalından kredi notunuzu öğrenmek için tck numaranızı doğum yılınızı yazarak 1122 ye mesaj atmanız yeterlidir.

KREDİ NOTU NASIL VE NE ZAMAN GÜNCELLENİR ?

Kredi not güncellemesi finansal durumda yapılan değişikliklerde sürekli aylık olarak güncellenir. Yapılan borç ödemeleri, düzenli işlemler, gecikmeler ve yeni borçlanmalara göre düşüş ve artış yaşanır. Düzenli ödeme yaparak, otomatik ödeme talimatları vererek notunuzu zamanla yükseltebilirsiniz. Yüksek not avantaj ve yüksek fiyatlı kredi çekebilmenize imkan tanır. Borç bilgileriniz ve ödemeleriniz Kredi Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürolarına aktarılır.

Bu kuruluş bağımsız bir kuruluş olup bankalardan bağımsız olarak çalışır. Ülkemizdeki tüm finans kuruluşları bu kuruma büyük önem verir. Krediler ve ödemelerde son 5 yıl baz alınır. Yasal takip ve ödenmeyen krediler 5 yıldan fazla ise rapora dahil edilir. Kredi kartı ekstresini tam olarak ödemek, kredi borcunu düzenli ödemek, kredi kartı limitlerini aşmamak, sık borçlanmamak gibi maddeler ile kredi puanında artış sağlar. Kredi notundaki artış ilerleyen dönemlerde alınacak kredilerde kişiye büyük avantaj sağlar.

KREDİ NOTU NASIL DÜŞER ?

KREDİ NOTU NASIL DÜŞER ?

Kredi notunun düşmesini tetikleyen birçok unsur vardır. Bu unsurlar ortadan kalkmadığı sürece kredi notunuz sürekli düşüş gösterir. Düşük kredi notu ile de kredi çekerken büyük sıkıntı çekersiniz. Bankalar sizden kefil ve ipotek talep edebilir. Puanınız çok düşükse banka size kredi vermez. Bu yüzden kredi notunu düşüren unsurları iyi bilmek gerekir.

 1. ÖDEMELERİN AKSATILMASI: Gecikmeye düşen her borç kredi puanınızı düşürecektir. Özellikle kredi ödemesi hafta sonuna denk gelen kişiler hafta içi maaş aldığım bankadan krediyi çeker öderim diyor. 2 günlük gecikmeyi önemsemiyor. Gününde ve zamanda yapılmayan her ödeme kredi puanınızı düşürür. Bankanın gözünde gününde zamanında ödeme yapmayan bir kimliğe sahip olursunuz.
 2. EKSİK ÖDEME: Birçok kişi kredi ve kredi kartı borcunu öderken eksik ödüyor. 1523 lira kredi kartı borcu olup 1500 lira ödeyip 23 lirayı öbür aya sarkıtmak kredi notunuzu düşürür. Borcun tamamı ödenmediği sürece siciliniz olumsuz etkilenecektir.
 3. YÜKSEK LİMİT: Her insanın bir kredi limiti vardır. Bu kredi limitleri maaşınıza ve gelir durumunuza göre belirlenir. 3500 lira geliri olan birisi için 75 bin lira kredi limiti belirlenir. Kişi 75 bin liraya kadar borçlanabilir. Kredi kartı, maaş avans hesabı, kredileri 75 bin liraya yaklaşan kişiler kredi limitlerini doldurmuş demektir. Limit yükseldikçe kredi notunuz düşer.
 4. NAKİT ARAYIŞI: Sürekli olarak kredi kartı talebinde bulunmak, sürekli kredi talebine bulunmak kredi notunuzu düşürür. Bankanın gözünde siz maddi sıkıntı çeken ve kaynak arayışında olan birisisiniz. Sürekli ret cevabı aldığı halde sürekli kredi müracaatında bulunmak da kredi notunuzu düşürür.
 5. GECİMEYE DÜŞMEK: Hesaplarınız sürekli gecikmeye düşüyorsa kredi puanınız giderek düşer. Kredi kartı, avans hesap ve kredilerinizi düzenli ödemezseniz gecikmeye düşersiniz. Her gecikme sizde puan kaybına neden olur.
 6. KEFİL OLMAK: Birisine kefil olursanız ve o kişi borcunu ödemezse yaptığı her gecikmede size eksi puan olarak yansır. Bu yüzden kefil olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz.
 7. İNTERNETTEN YAPILAN KREDİ BAŞVURULARI: Kredi başvurularınızı şubeden yapın. İnternetten yapılan ve ret cevabı verilen her kredi başvurusu sonrası kredi notunuz düşer. Banka müşteri temsilcileri kredi puanınıza bakarak size kredinin çıkıp çıkmayacağını bilir. Böylece puan kaybetmeden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İnternet kanalını kredi başvurusu için tercih etmeyin.
 8. FATURA ÖDEMELERİ: Bankaya vermiş olduğunuz otomatik ödeme talimatlarında hesabınızda paranın olmaması durumunda kredi notunuz düşer. Çünkü bankaya faturamı ödeyin talimatı verdiğiniz halde hesabınızda yeterli bakiyeyi bırakmamanız durumunda ödemeleriniz yapılmaz. Bu durumda banka artık size güvenmez.
 9. KREDİ KARTINA TAKLA ATTIRMAK: Kredi kartlarına takla attırmak kredi puanınızı düşürür. Tüm borcu ödemediğiniz sürece kredi kartları puanlarınızı düşürecektir. Bu yüzden tüm bakiyeyi ödeyip taksitli nakit avans çekerek sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Birden fazla kredi kartı kullanmak ve borcu zamanında ödememek kredi puanınızı düşürür. Kredi kartını düzenli olarak ödemek, gecikmeye düşmemek ve faturalarınızı zamanında ödemek düşük olan kredi puanınızın yükselmesini sağlar.

Kredi kartı kullanıcıları için ikinci bir kredi imkânına sahip olmak veya bankalar ile yaşamış olduğu problemler nedeniyle sicili kötü olanların ortak sorularından bir tanesi de kredi başvurularının ret sebeplerinin en büyük etkeni nedir sorusudur. Kredi başvurunuzun olumsuz olarak sonuçlanmasında birçok etken pay sahibidir. Bunlardan kredi notu günümüzde bankalardan kredi temin etmenizi belirleyen en etkili rollerden bir tanesidir.  Sizlere bu yazımızda Kredi Notu Hakkında Bilmeniz Gerekenler nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz.

Kredi başvurularınızda bankalar sizlerin kredi imkânından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda ilgili komisyonlarınca değerlendirmede bulunmaktadırlar. Bu değerlendirmelerde analiz olarak kredi notu hesaplanmaktadır. Kredi notları 1 ile 1900 puan arasında olmaktadır. Bu puanlama sisteminde kredi notu 1 ile 699’e kadar olan kişiler riskli kategoride, 700 ile 1099 puan arasında olan orta riskli kategoride, 1100 ile 1499 arası puanda olanlar ise riskli kategoride yer almaktadır. Bunun yanı sıra 1500 ile 1699 arası puanda olanlar iyi, 1700 ile 1900 puan arasında olanlar ise çok iyi olarak değerlendirilmektedir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir