Vefat eden kişinin mirasçıları öncelikle mirasçı olduklarını belgeleyen “veraset ilamı” belgesini mahkemeden ya da noter onayı ile almaları gerekir. Bu belgede mirasçılar ve hisse oranları isim isim belirtilir.

Vefat eden kişinin bankalardaki parası ya da kredi yükümlülüklerini bankalar birliğinden bir dilekçeyle öğrenmek mümkündür. Ancak bu zaman alacağından, elden tek tek bankalara giderek sorgulamak daha hızlı bir çözüm olacaktır.

Vefatın ardından 4 ay içinde mirasçıların “Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi” hazırlatmış olmaları gerekmektedir. Bu süre bazı hallerde uzatılabilir.

Veraset İntikal Vergisi Ödenmelidir

Bankalar veraset intikal vergisinin ödenip ödenmemiş olmasına göre mirasçılara hesaptaki parayı verirken %10 vergi kesintisi yaparlar. Miktarı yüksek banka hesapları için %15, %20, %25, %30 şeklinde bu vergi oranı da artacaktır. Verginin ödendiği belgesi ibraz edildiğinde bu kesinti yapılmaz.

Yabancı para birimi hesaplarındaki tutarlar, ölüm tarihindeki kur dikkate alınarak Türk Lirasına çevirilir ve mirasçılara bu şekilde pay edilir.

Banka, kestiği %10 vergi oranını bir haftalık dilimde vergi dairesine beyan eder ve yatırır. Mirasçılar veraset intikalden doğan vergiyi öderken bankanın yapmış olduğu kesintiyi bu hesaplanan vergiden mahsup ettirirler.

Bankadan Kesinti Yapılmasını Önlemek İçin

Veraset intikal vergisi ödendikten sonra hak sahipleri, paylarına düşen döviz ya da Türk Lirasını herhangi bir kesinti yaptırmadan bankadan alırlar. Bunun için gerekli şartlar şöyle sıralanabilir;

– Veraset İntikal vergi beyannamesi, bankadaki döviz ve TL beyannameye dâhil edilmiş olarak vergi dairesine teslim edilir.

– Hesaptaki döviz ve TL değeri için oluşan vergi tutarı, vergi dairesine ödenmiş olmalı ve varsa vadesi geçmiş vergi borçları ödenmiş olmalıdır.

Tüm bu işler yapıldıktan sonra, veraset intikal vergisinin ödenmiş olduğunu gösteren tasdikname vergi dairesinden alınır. Bu evrak ve veraset ilamı ile gittiğinizde banka, vergi kesintisi yapmadan hesaptaki parayı, payları oranında mirasçılara teslim etmek zorundadır.

Veraset ödemeleri tek tek yapılmamaktadır. Ya mirasçılar, içlerinden bir kişiye vekâlet vererek o kişinin parayı almasını sağlamakta veya hep birlikte parayı almaktadırlar.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir