Böyle bir durumda en önemli nokta, vefat eden kişinin kredi kullanırken sigorta yaptırıp yaptırmadığı noktasıdır.

Orta ve uzun vadeli kredi çekimlerinde hayat sigortası yaptırılması, böyle bir vefat durumunda borcun sigorta şirketi tarafından üstlenilmesini sağlayacaktır. Kredi çekimi esnasında genellikle kaçınılmaya çalışılan, fazladan ekonomik maliyet gibi görünen bu tür sigorta kesintileri, özellikle konut kredisi gibi çok uzun vadeli geri ödemelerde çok önemli bir ayrıntıdır. Bu sigortanın yapılmaması hallerinde mirasçılar kalan borçları ödemekle yükümlüdür.

Hayat Sigortası Çok Önemlidir

Konut, kredi kartı borcu, ihtiyaç ya da taşıt kredileri, fark etmeksizin hayat sigortasının yapılmış olması durumunda borç mirasçılara intikal etmeyecektir. Borcun sigorta tarafından ödenmesinin yanı sıra ödenmiş olan kısmının da mirasçılara iade edilmesi söz konusudur.

Sigorta şirketi bazı istisnai durumlar haricinde kredi borcunu üstlenecektir. Borçlunun vefatında intihar gibi bir durum söz konusu ise sigorta şirketi otopsi talep eder ve intihar durumu yasal makamlar tarafından tespit edilirse sigorta şirketi ödeme yapmaz. Bir de vefat eden kişi, sigorta yapılırken ölümüne neden olacak rahatsızlığı taşıyor ise ve sigorta şirketi bu durumu tespit ederse yine ödemeyi yapmayacaktır.

Şu unutulmamalıdır ki, hayat sigortası, vefat eden kişinin toplam borcu için yapılmaktadır. Bu durumda taksitler bitmeden böyle bir vefatın yaşanması durumunda ödenmiş olan taksitlerin de mirasçılara geri iade edilmesi gerekmektedir. Bu ödemeyi almak için veraset ilamı ile bir vekil mirasçının bankaya başvuru yapması gerekir. Eğer sigorta şirketi ödemeyi reddederse hukuki yollara başvurulmalıdır.

Varsa Önce Kefil Sorumlu

Hayat sigortası yapılmamış kredi borçları vefat eden kişinin “varsa önce kefiline”, daha sonra mirasçılarına intikal edecektir. Nasıl ki vefat eden kişilerden kalan menkul ve gayrimenkullerde mirasçıların hakkı oluşuyorsa, aynı şekilde sigortalanmamış borçları da mirasçılara sorumluluk olarak kalmaktadır. Bu noktada varisler kredi borcunu ödemek istemezlerse redd-i miras yaparak ödeme sorumluluğundan çıkabilirler. Böyle bir durumda varisler, varsa vefat edenin bırakacağı gayrimenkul ve menkulleri de reddetmiş olacaklardır.

Bankalar vefat üzerine kalan kredi borçlarını miras ve mirasçılar üzerinden tahsil etme yoluna gider. Sonuca varılamazsa, borç en sonunda batık kredi olarak ilgili birime devredilir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir